U bevindt zich hier: Home > Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Je hebt je eerste gesprek bij Tactus gehad. Daarin heb je samen met je behandelaar een plan opgesteld voor je behandeling. Er zijn een aantal zaken die we nog even van je moeten weten voor we starten met de behandeling. Lees je mee?

Zorgplan
Je zorgplan is klaar en samen met jou besproken. Hier zet je zo je handtekening voor. Tijdens de behandeling wordt geëvalueerd of we nog op de goede weg zitten. Als dit niet zo is wordt het plan in overleg met jou bijgesteld.

Contact met je verwijzer
Je behandelaar houdt contact met degene die je naar Tactus heeft verwezen. Je huisarts bijvoorbeeld. Zo kunnen ze overleggen over jou en jouw situatie.

0 Ik vind het goed dat Tactus contact houdt met mijn verwijzer en/of huisarts over mijn behandeling.

Contactpersonen
Wie mogen we bellen als er iets met je aan de hand is? Je mag zelf iemand kiezen, maar je moet er wel toestemming voor geven en je bepaalt zelf welke info we geven.

Naam contactpersoon : ..…………………….…….. .

0 Ik vind het goed dat de net genoemde persoon door Tactus wordt gebeld als er iets met mij aan de hand is.

Informatie doorgeven aan derden
Informatie over of de behandeling werkt, geven we door aan andere instellingen. Deze gegevens zijn anoniem, niemand weet dus dat het over jou gaat.

0 Ik vind het goed dat mijn ROM-data (over de resultaten van de behandeling) wordt doorgegeven aan de Stichting Benchmark GGZ.

0 Ik vind het goed dat info over mijn verslaving wordt doorgegeven aan het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem.

Als je geen kruisje zet, geeft Tactus geen info aan anderen.

Wetenschappelijk Onderzoek
Om de behandeling te kunnen verbeteren doen we onderzoek. Hiervoor gebruiken we informatie over de behandelingen die jongeren volgen. Natuurlijk is nooit te achterhalen welke info over jou gaat.

Door het ondertekenen van deze akkoordverklaring geef je aan dat je hiervan op de hoogte bent.  

Urineonderzoeken en controle bij opname in de jeugdkliniek
Tactus doet urineonderzoek in de jeugdkliniek. Dit hoort bij de behandeling; we doen dit voor je veiligheid en je gezondheid. Deze onderzoeken worden soms aangekondigd, soms zijn ze onverwacht. Door het ondertekenen van deze akkoordverklaring geef je aan dat je dit goed vindt.

Tactus vindt dat het veilig moet zijn in de kliniek. Daarom doen we soms controles of er drugs en wapens in de kliniek zijn. Door het ondertekenen van deze akkoordverklaring geef je aan dat je dit goed vindt (dit is niet nodig als je verplicht in de kliniek bent).

Op drankendrugs.nl/info vind je meer informatie over privacy, hoe je een klacht kunt indienen of hoeveel het eigen risico bedraagt.

Plaats:

Datum:

Naam cliënt:

Handtekening cliënt: